algemene voorwaarden

FUN FLIGHTS & PRO FLIGHTS

DEFINITIES

 • BFSIM is de korte naam van Brussels Flight Simulators .
 • Alle prijzen zijn in EURO-valuta, zelfs als het symbool “€” om welke reden dan ook niet verschijnt.
 • Vluchtsimulatorsessie(s) worden “sessie(s)” of “vluchtsessie(s)” genoemd.
 • Een “Fun Flight” (sessie) betekent een vluchtsimulatorsessie voor niet-professionele mensen.
 • Een “Pro Flight” (sessie) betekent een vluchtsimulatorsessie voor piloten of leerlingpiloten.
 • Vouchers, Boardingpass, cadeaubonnen of andere coupons van derden worden allemaal “vouchers” genoemd.

ALGEMENE REGELS

ALGEMEEN
 • BFSIM-vluchtsimulatoren hebben een hoge mate van betrouwbaarheid met nauwkeurig gedrag van de systemen, het vluchtmodel, enz. Het zijn goede proceduretrainers, navigatietrainers, hulpmiddelen om pilot assesments voor te bereiden, enz.
 • BFSIM-vluchtsimulatoren zijn niet gecertificeerd door het EASA of enige andere luchtvaartautoriteit; zij voldoen echter aan de meeste opleidingsnormen en overheidsvoorschriften.
 • BFSIM-vluchtsimulatoren kunnen worden gebruikt door piloten, leerling-piloten of zelfs het grote publiek met weinig of geen luchtvaartkennis.
 • Bij sessies op BFSIM-vluchtsimulatoren is altijd een operator of een instructeur aanwezig. Zij mogen nooit zonder toezicht worden gehanteerd door mensen die niet door BFSIM zijn gemachtigd.
 • MINIMALE LEEFTIJD: de aanbevolen minimumleeftijd is 10 jaar, hoewel 12 beter is. Kinderen van minder dan 1m40 hebben geen comfortabel zicht naar buiten wanneer zij op de pilotenstoel zitten. Voor kinderen onder de 13 jaar is ouderlijk toezicht vereist.
 • Er is geen maximumleeftijd, maar voor toegang tot de simulatoren is een minimum aan mobiliteit vereist. Neem bij twijfel contact met ons op via simcontact@bfsim.com.
 • U wordt de toegang tot de vluchtsimulatoren geweigerd als u naar onze redelijke mening onder invloed van alcohol of drugs lijkt te zijn, of fysiek niet in staat bent om een vluchtsimulator te gebruiken. In deze situatie wordt uw sessie geannuleerd zonder restitutie.
 • Als de duur van uw sessie wordt verkort als gevolg van een van uw acties, inclusief maar niet beperkt tot uw late aankomst, uw verzoek om een toiletpauze, ziekte of enige fysieke beperking die u ondervindt in de vluchtimulatoren, wordt u niet recht op enige schadevergoeding of restitutie.
 • Als de vluchtsimulatoren technische problemen ondervinden die de kwaliteit of duur van uw sessie verminderen, ontvangt u een passende compensatie zoals tussen ons is overeengekomen. Deze compensatie kan een verlenging van de vliegtijd zijn of een verplaatsing van uw sessie. Alle compensaties zijn in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.
 • Als voorwaarde voor uw aankoop (of gebruik van een voucher) en uw akkoord om de BFSIM simulators te gebruiken, gaat u ermee akkoord BFSIM en al haar werknemers, agenten en aannemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle acties, claims, eisen, verliezen, schade, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die een van hen kan lijden, oplopen of aansprakelijk kan stellen als gevolg van uw gebruik van de Flight Simulator.
 • U begrijpt dat een vluchtsimulator soms bijwerkingen kan hebben die per persoon verschillen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of u fysiek in staat bent om de vluchtsimulatoren te gebruiken.
 • De BFSIM-simulatoren bootsen de cockpit van een vliegtuig na en vereisen een mate van fysieke mobiliteit bij het betreden en verlaten van het vliegtuig die voor sommige mensen niet geschikt is. Bovendien is het gebruikte visuele systeem een LCD-gegevens die visueel worden geprojecteerd bij 60 Hz. Neem voorafgaand aan uw vliegsessie contact met ons op als u zich zorgen maakt over fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op uw ervaring.
 • BFSIM Flight Simulators hebben een hoge mate van betrouwbaarheid met nauwkeurig gedrag van de systemen, het vluchtmodel, enz. Het zijn goede proceduretrainers, navigatietrainers, voorbereidingstools voor beoordelingen van piloten, enz. Hoe dan ook, ze zijn niet gecertificeerd door EASA of enige luchtvaartautoriteit. Naleving van de trainingsnormen van luchtvaartmaatschappijen en overheidsvoorschriften is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Dieren zijn niet toegestaan, noch in de simulatoren, noch in voor het publiek toegankelijke ruimtes.
BOOKINGS
 • Boekingen kunnen tot 48 uur voor de geboekte tijd worden verzet.
 • Als u een boeking meer dan 48 uur voor uw sessie annuleert, kan de sessie vrij worden verplaatst naar een andere dag; in plaats van de sessie te verplaatsen, kunnen we ook een voucher van dezelfde waarde aanbieden. Als de oorspronkelijke boeking werd gemaakt met een promotiecode, is de waarde van de bon het daadwerkelijk betaalde bedrag.
 • Geen enkele annulering of wijziging door de klant is toegestaan binnen 48 uur voor het gereserveerde tijdstip. In geval van late annulering (minder dan 48 uur) of no-show, zal geen terugbetaling of herschikking mogelijk zijn.
 • Bij wijze van uitzondering kunnen gevallen van overmacht ertoe leiden dat een afspraak wordt verplaatst (covid-19, grote storingen, nationale stakingen, stroomonderbrekingen, enz.) In dit geval is er geen terugbetaling of vergoeding. BFSIM zal de beste opties bieden voor het maken van een nieuwe afspraak.
VOUCHERS RECHTSTREEKS UITGEGEVEN DOOR BRUSSELS FLIGHT SIMULATORS
 • De door Brussels Flight Simulators uitgegeven vouchers hebben geen vervaldatum.
 • Vouchers zijn gedurende 1 jaar beschermd tegen prijsstijgingen. Na deze periode kan aan de begunstigde tijdens het afrekenen een eventueel te betalen supplement worden gevraagd, dat overeenstemt met de werkelijke actuele prijs van de betrokken sessie.
 • Vouchers kunnen worden gebruikt op elke andere simulator dan de aanvankelijk gekozen; als de gekozen sessie een hogere prijs heeft, moet u het verschil bij de checkout betalen. Als de gekozen sessie echter een lagere prijs heeft, vindt er geen terugbetaling plaats en blijft er geen waarde over op de voucher.
 • Vouchers vermelden geen prijs waarvoor ze geldig zijn en kunnen nooit worden ingewisseld voor contant geld.
 • Vouchers kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of kortingen.
DOOR PARTNERS EN DERDEN UITGEGEVEN VOUCHERS
 • Voor deze vouchers gelden dezelfde regels, behalve dat BFSIM geen zeggenschap heeft over vervaldata, terugbetalingen en eventuele bijzondere kenmerken die door derden worden vermeld.
PRICING
 • Een overzicht van de Fun Flight prijzen vindt u hier (echter niet 100% gecertificeerd – voor de juiste actuele prijs, raadpleeg altijd onze website online calculator bij het configureren van een sessie).
TERUGBETALINGEN
 • Voor verzoeken om terugbetaling binnen 14 dagen na aankoop worden administratiekosten van 10% van de aankoopprijs in rekening gebracht, met een minimum van 10,00 EUR. Na het verstrijken van 14 dagen vanaf de aankoopdatum wordt geen restitutie meer verleend.
 • De terugbetaling van een voucher kan alleen worden aangevraagd door de koper, onder de bovenstaande voorwaarden, en alleen als de voucher rechtstreeks bij Brussels Flight Simulators werd gekocht via de officiële website of op kantoor.

TEAM BUILDINGS & ANDERE EVENEMENTEN

DEFINITIES

 • BFSIM is de korte naam van Brussels Flight Simulators.
 • Alle prijzen zijn in EURO-valuta, zelfs als het “€”-symbool om welke reden dan ook niet verschijnt.
 • Terwijl B2C en privé-evenementen het meestal bevatten, zijn B2B-prijzen en -voorwaarden nooit inclusief btw (21%). Controleer goed wat er op e-mails, aanbiedingen, offertes of website staat.
 • Teambuildings, productlanceringsevenementen en andere privé- of bedrijfsevenementen worden allemaal “evenement(en)” genoemd.

BETALINGEN, TERUGBETALINGEN, WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN & ANDERE VOORWAARDEN

 • Elk evenement vereist een aanbetaling / aanbetaling van 50% als bevestiging.
 • Het eindsaldo van 50% dient uiterlijk 7 dagen voor het evenement betaald te zijn.
 • In geval van annulering door de klant meer dan 21 dagen voor het evenement, kan een terugbetaling worden aangevraagd, maar er worden administratiekosten in rekening gebracht van 10% van de totale prijs.
 • Bij annulering door de klant tussen 7 dagen en 21 dagen voor het evenement wordt de aanbetaling van 50% niet terugbetaald.
 • Bij annulering door de klant tussen 3 dagen en 7 dagen voor het evenement is 75% van de totale prijs verschuldigd.
 • Bij annulering door de klant minder dan 3 dagen voor het evenement is 100% van de totale prijs verschuldigd.
 • De dag en/of tijd van uw evenement kan tot 7 dagen van tevoren worden gewijzigd.
 • Binnen 7 dagen voor uw evenement is geen grote verandering van dag en/of tijd toegestaan.
 • Als het evenement moet worden geannuleerd vanwege overmacht (opgelegde sanitaire sluiting, algemene uitval van stroom, diensten of machines, staat van oorlog, rellen, aardbevingen, buitengewoon slecht weer), wordt de klant volledig vergoed; in dit geval kan de klant echter geen aanvullende schadevergoeding eisen.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de vluchtsimulatoren.
 • U wordt de toegang tot de vluchtsimulatoren geweigerd als u naar onze redelijke mening onder invloed van alcohol of drugs lijkt te zijn, of fysiek niet in staat bent om een vluchtsimulator te gebruiken. In deze situatie vindt er geen restitutie plaats.
 • Als de duur van uw evenement wordt verkort als gevolg van een van uw acties, inclusief maar niet beperkt tot uw late aankomst, heeft u geen recht op enige compensatie of restitutie.
 • Als de vluchtsimulatoren technische problemen ondervinden die de kwaliteit of duur van uw sessie verminderen, ontvangt u een passende compensatie zoals tussen ons is overeengekomen. Deze compensatie kan een verlenging van de vliegtijd zijn of een verplaatsing van uw evenement. Alle compensaties zijn in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.
 • Als voorwaarde voor uw evenement en uw akkoord om de BFSIM-installaties te gebruiken, stemt u ermee in om BFSIM en al haar werknemers, agenten en aannemers vrij te stellen van en schadeloos te stellen van en tegen alle acties, claims, eisen, verliezen, schade, kosten en uitgaven van wat dan ook. aard die een van hen kan lijden, oplopen of aansprakelijk worden als gevolg van uw gebruik van BFSIM-installaties.
 • U begrijpt dat een vluchtsimulator soms bijwerkingen kan hebben die per persoon verschillen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of alle deelnemers fysiek in staat zijn om de vluchtsimulatoren te gebruiken.
 • De BFSIM vluchtsimulatoren bootsen cockpits van vliegtuigen na en vereisen een mate van fysieke mobiliteit voor het in- en uitstappen die voor sommige mensen misschien niet geschikt is. Bovendien is het gebruikte visuele systeem een LCD-gegevens die visueel worden geprojecteerd bij 60 Hz. Neem voorafgaand aan uw evenement contact met ons op als u of een deelnemer zich zorgen maakt over fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de ervaring.